Представяне

      „ИСКОНИ ФОТО ТУР“ е специализирана програма на туристическата фирма  "ИСКОНИ", предназначена за фотографи – любители и професионалисти.  Програмата ще представя атрактивни пътешествия до желани от фотографите дестинации в България и по света. Пътуванията са  планирани по начин съобразен с времето и технологията на снимането.  Творческата фотография изисква специално внимание, подходящо осветление и достатъчно време за преследване и „улавяне“ на точния миг, който ще постигне желния образ.  Затова нашите специализирани програми имат за цел да създават най-подходящите условия необходими на фотографите, за да преживеят и създадат своето изкуство.

Групите ще се придружават от фотографите-консултанти  Александър Сандев и Вероника Пишикова, които притежават богат опит в снимането, отдаденост, компенетност, обща култура и пр. качества, необходими за воденето на нашите специализирани фотографски групи.

За желаещите да навлязат в изкуството на фотографията, предвиждаме през 2017 година да стартира фотографски курс, който освен теоретична част  ще бъде придружен и с учебни пътувания . Неговата програма се намира в раздел "Училище".  

Връзка към официалния уебсайт на нашия фотограф, фотогид и лектор:

www.alexandersandev.com